TEMATICKÉ OKRUHY

Pokročilé oceli

Neželezné kovy

Ultra-jemnozrnné materiály

Metalurgie kovů (tavení, odlévání)

Tváření kovů

Tepelné zpracování

Termomechanické zpracování kovů

Technologické a materiálové modelování

Pokročilé materiálové modely (plasticity, tvárné poškození atd.)

Testování a analýzy materiálů

Technika spojování kovů (svařování, pájení, lepení, alternativní spojování)

Aditivní výroba (3D tisk)

Plenární sekce

VALIEV Ruslav V., Ufa State Aviation Technical University, Ufa, Russian Federation
Bulk Nanostructured Metals for Advanced Medical Implants and Devices

Posterová sekce

Přijímají se pouze postery zaměřené na výše uvedená témata.