Předchozí ročníky

Ve dnech 6. - 8. září 2022 se v Plzni uskutečnil 7. ročník mezinárodní konference Moderní Trendy Konstrukčních Materiálů COMAT 2022. Pro téměř 90 účastníků z 6 zemí bylo připraveno 36 přednášek a 20 posterů. Po dvouleté odmlce způsobené pandemií koronaviru se konference mohla uskutečnit v tomto roce opět v tradičním formátu.

Konferenci otevřel profesor Michael Brünig, proděkan Katedry stavebního inženýrství a environmentálních věd Univerzity Bundeswehru v Mnichově (Německo). Svou přednášku věnoval dvouosým experimentům s poškozením a lomovým chováním anizotropních tvárných kovů. Druhou plenární přednášku přednesla profesorka Zuzanka Trojanová z vědeckovýzkumné společnosti COMTES FHT (ČR). Přednáška se zabývala anizotropií mechanických a fyzikálních vlastností hořčíkových slitin a kompozitů připravených metodami SPD.

Tematický záběr přednášek konference byl ale tradičně daleko širší. Výzkumníci představili novinky nejen v oblastech pokročilých analýz materiálů, neželezných kovů, zpracování a vlastností oceli, aditivní výroby, ale i materiálových modelů a modelování technologických procesů.

V rámci programu byly zařazeny také komerční prezentace firem KEYENCE INTERNATIONAL (Belgium) NV/SA (ČR), AIR PRODUCTS spol. s r.o. (ČR), „TMV SS“ s.r.o. (ČR) a IDIADA CZ a.s. (ČR), které svým obsahem obohatily program přednášek.

Cenu za nejlepší poster získal Tomáš Janda ze Západočeské univerzity v Plzni. Ve své práci představil vliv parametrů zpracování v předehřátém nástroji pro lisovací kalení na mechanické vlastnosti moderní vysokopevnostní oceli.

Další zajímavým bodem programu konference byla exkurze do výzkumné organizace COMTES FHT a.s. v Dobřanech. Účastníci měli možnost navštívit Vědeckotechnický park COMTES FHT s krátkou prezentací o společnosti. Mimo jiné navštívili několik laboratoří a zkušeben.

Příští 8. ročník konference COMAT se uskuteční v roce 2024.